Om Grön Futurum


Vi skapar möjligheter för alla att ha kunskap och att vara kompetent.
Vi från Grön Futurum göra skillnad varje dag!

Vår Mission: kunskap med mening. Vi hitta nya lösningar att underlättar kan använda vetenskap, teknik och innovation i vardagsliv. Grön Futurum har till ändamål att:

 • Utlösa och stödja sociala initiativ som syftar till att berika utbildningsmöjligheterna för barn, ungdomar och vuxna och skapa förutsättningar för deras fullständiga intellektuella och fysiska utveckling.
 • Verksamhet för vetenskap, tekniköverföring, innovation och vetenskapliga resultat på det ekonomiska området.
 • Skapa utbildningsinstitutioner och vetenskapliga institutioner på alla utbildningsnivåer.
 • Inspirerande och stödjande investeringsinitiativ för vetenskap.
 • Verksamhet för organisationer vars lagstadgade mål är vetenskaplig, vetenskaplig och teknisk, pedagogisk och kulturell verksamhet, inom fysisk kultur och idrott, miljöskydd, välgörenhet, hälsoskydd och socialt bistånd, professionell och social rehabilitering av funktionshindrade.
 • Genomförande av stipendieprogram och vetenskapligt stöd till förmånstagare inom ramen för dessa program.

Vår Vision: att skapa förståelse. Vi genom utbildning och lärande av erfaren-het stödja människors vilja och förmåga att utveckla sina kompetens. Grön Futurum realiserar sina mål genom:

 • Organiserar och driver sina egna utbildningsanläggningar primära och sekundära och högre.
 • Kan också ta över skydd och beskydd av redan fungerande institutioner på deras begäran.
 • Bedriver verksamhet för vetenskap och utveckling av vetenskaplig forskning.
 • Genomför aktiviteter för överföring av innovation, kunskap och teknik.
 • Samarbetar med institutioner och organisationer vars mål ligger nära deras syfte finansiering.
 • Ger råd om utbildningssystemets funktion och dess skapande av nya former.
 • Skapar former av stödjande initiativ, forskning och arbeten som genomförs inom utbildningsområdet och uppfostran.
 • Förlagsverksamhet.
 • Verksamhet, vars intäkter avsätts för att stödja Grön Futurums lagstadgade verksamhet.
 • Utvecklar andra former av verksamhet som syftar till att berika utbildningsmöjligheter och utveckla vetenskap.
 • Samarbetar med statliga och icke-statliga institutioner för att stödja och utveckla utbildning och vetenskaplig verksamhet.
 • Samlar ekonomiska resurser och genomför aktiviteter för att bygga ett akademiskt centrum.